WYRAŹNE ROZGRANICZENIE

Często brak jest przecież dostatecznie wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy zdrowiem i chorobą, przy czym sama choroba nie jest stanem jednoznacznym i może występować w róż­nym nasileniu.Z kolei nasuwa się pytanie, czy możliwe jest posługiwanie się jedną wyłącznie skalą zdrowia. Zdrowie ma przecież kilka aspektów. W najprostszym ujęciu można wyodrębnić dwa: aspekt somatyczny i psychiczny. Może się przecież zdarzyć, że w stosunku do tego samego osobnika odpowiadać im będą dwa różne miejsca na skali zdrowia. Można wyróżnić jeszcze jeden aspekt zdrowia. W myśl definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wyraża się ono „pełnym fi­zycznym, umysłowym i społecznym dobrostanem”, a nie jedynie nie­obecnością choroby lub ułomności. Znakomity teoretyk medycyny spo­łecznej Marcin Kacprzak we własnej modyfikacji definicji zdrowia WHO określił je jako „stopień przystosowania się fizycznego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzyst­niejszych warunkach”. Jak widać, obie definicje uwzględniają obok fi­zycznego i psychicznego również społeczny aspekt zdrowia.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)