WZRASTANIE DZIECI

Z rysunku tego wynika również, ze wzrastanie dzieci zależy od liczby dzieci w rodzinie, co jest zjawiskiem wtórnym, spowodowanym pogarszaniem się warunków ekonomicznych i orno wych w miarę powiększania się rodziny. Zjawisko zależności przebiegu rozwoju od pochodzenia dzieci z określonej warstwy społecznej stwier­dzono we wszystkich krajach, jest ono jednak słabiej zaznaczone w kra- iach o wysokim poziomie ekonomicznym, jak np. Dama czy Anglia Bardzo interesujące wyniki pod tym względem przyniosły badania nad wzrastaniem dzieci w Nowej Hucie. Okazało się, ze rozmce w wysokosci ciała dzieci należących do różnych grup społecznych są minimalne w przypadku porównania rodzin z taką samą liczbą dzieci, co swiac czy o  stosunkowo wyrównanym standardzie życia w nowo utworzonym spo­łeczeństwie tego miasta.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)