WZRASTANIE DZIECKA

Wzrastanie dziecka, które uległo zahamowaniu w wyniku choroby, zostaje przyspieszone zaraz po jej ustąpieniu i dziecko odrabia straty poniesione przez chorobę, realizując właściwą sobie wysokość ciała i tempo rozwoju. Podobne wyniki otrzymano też na zwierzętach:Niezgodność przytoczonych tu wyników badań jest tylko pozorna. Organizm osobnika odznacza się oczywiście podatnością na działanie środowiska i bodziec szczególnie niekorzystny może wywołać bardzo znaczne zmiany w somatotypie, ustępują one jednak, gdy bodziec znika. Natomiast bardzo długie działanie niekorzystnych warunków może wpłynąć trwale na rozwój organizmu osobnika, a więc i na zmiany w jego somatotypie. Poruszone tu zagadnienia nie są do końca zbadane i całkowicie jasne, chociaż ich znaczenie dla poznania zdolności przystosowawczych czło­wieka jest ogromne. Przyczyną kontrowersyjnych wyników dotychcza­sowych badań jest brak jednolitej metody, która mogłaby służyć do określania somatotypu od wczesnego okresu życia poprzez wszystkie kolejne fazy rozwoju. Wydaje się jednak, że liczne próby podejmowane w tym kierunku w różnych ośrodkach naukowych świata, m. in. również w Polsce, zostaną uwieńczone powodzeniem.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!