ZASTOJOWA POPULACJA

Oczywiście gdybyśmy np. sadzili przez pierwsze 20 lat po 1 drzewie, a przez następne po 2 drzewa, to uzyskalibyśmy populację 60 drzew i — spełniając dla niej warunek zastojowości — po zasadzeniu całego poletka co roku sadzilibyśmy 2 no­we drzewa: jedno na miejsce 40-letniego, drugie zaś na miejsce 20-let- niego. W pierwszym przykładzie przeciętne trwanie życia naszych drzew będzie wynosiło 40 lat, w drugim 33Vs roku. W populacji zastojowej liczba zgonów równoważy liczbę urodzeń, zaś przeciętne trwanie życia jest równe przeciętnemu wiekowi zmarłych. W ciągu dłuższych okresów nie obserwuje się u ludzi współczynnika urodzeń wyższego od 50°/oo, przyjmijmy zatem w naszej populacji za­stojowej tę wartość. Współczynnik umieralności powinien więc rów­nież wynosić 50°/o.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!