ZDROWIE ŚWIATA

Gdyby sytuację zdrowotną współczesnego świata przedsta­wiono na mapie, powstałaby wielobarwna, skomplikowana mozaika. Tylko dłuższa, wnikliwa analiza pozwala w tym pozornym chaosie do­strzec pewne prawidłowości i charakterystyczne zależności. Wynika z niej, że poprzez różnice geograficzne, odrębności klimatyczne i specy­fikę kulturową najsilniej uzewnętrznia się zróżnicowanie pod względem rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych regionów. Przyjmu­jąc jako kryterium klasyfikacji stopień rozwoju, można podzielić kraje na dwie grupy, które — mimo że każda z nich jest nadal zróżnicowana — kontrastują ze sobą dość wyraźnie, dając obraz dwu światów. Jeden z nich obejmuje kraje daleko zaawansowane w rozwoju gospodarczym i społecznym, do drugiego należą kraje stawiające dopiero pierwsze kroki w nowocześnie pojętym rozwoju ekonomicznym.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)