ZMIANY DEMOGRAFICZNE

Po uzy­skaniu niepodległości starają się one jak najszybciej wykorzystać swoje możliwości ekonomiczne i przejąć osiągnięcia kultury światowej. To­warzyszą temu zmiany demograficzne. Zmniejszenie umieralności spo­wodowało, jak już wspominaliśmy, zwiększenie się przyrostu natural­nego, wskutek czego umiera ‚tam obecnie w związku z głodem niekiedy więcej ludzi niż dawniej, gdy było mniej mieszkańców. Rolnictwo stoi jeszcze w wielu krajach na bardzo niskim poziomie. Specyficzną sytuację przy tym stwarzają wahania urodzaju płodów rol­nych w zależności od kaprysów przyrody. W strefach narażonych na okresowe klęski głodu leży wiele krajów, głównie podzwrotnikowych, jak Kolumbia, Peru, Boliwia, Paragwaj, Brazylia i Gujana — w Amery­ce, w Afryce — kraje leżące na południe od Sahary, w strefie geografi­cznego Sudanu łącznie z Etiopią, i na północ od biegu rzeki Kongo, w Azji natomiast -— Afganistan, Pakistan, Indie i Chiny.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)