ZMIENNE PROCESY

Drugą grupę stanowią zmienne wyrażające składniki ciała w naj­prostszym przypadku ograniczone do dwu: tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała, lub wyróżniające dalsze składowe, takie jak kościec, tkankę mięśniową, płyny ustrojowe itd. Dokumentacja doty­cząca tych zmiennych i ich zachowania się w przebiegu rozwoju jest jak dotąd dość uboga ze względu na trudności organizacyjne i metodyczne ograniczające zasięg badań masowych.Trzecia grupa zmiennych dotyczy procesów dojrzewania organizmu i obejmuje mierniki dojrzałości szkieletowej, zębowej, morfologicznej i płciowej. Wprowadzenie tej grupy mierników pozwoliło na uzupełnie­nie tradycyjnej miary dojrzałości, jaką jest wiek kalendarzowy, w i e- kiem rozwojowym, określającym raczej zaawansowanie w roz­woju niż czas, który upłynął od momentu urodzin.

Miło mi gościć Cię na moim blogu! Serwis poświęcony jest tematyce hobby. Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam Ci się podobają i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)